Subsidie

Subsidie

Extra subsidie sedumdaken voor particulieren

In veel gemeenten wordt subsidie gegeven voor groendaken. Die subsidie stimuleert bedrijven en particulieren tot het aanleggen van een groendak. Behalve dakgroen, valt ook gevelgroen onder dezelfde regeling.

Het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdiend. Ter indicatie: de aanleg van een extensief groendak kost circa € 50,- per m² en de aanleg van een intensief groendak of daktuin € 125,- per m². Vaak wordt zo’n 50 procent van dit bedrag gesubsidieerd. Voor ondernemers zijn er ook nog de fiscale regelingen: de Vamil-regeling en de MIA.

De subsidieregelingen verschillen per gemeente. Dus wilt u meer weten, neem dan contact op met uw gemeente.